ทำอย่างไร เมื่อหลังคารั่วเพราะน้ำฝนล้นราง ?

ทำอย่างไร เมื่อหลังคารั่วเพราะน้ำฝนล้นราง ?

สาเหตุของปัญหาหลังคารั่วซึมในหน้าฝนนั้น บางครั้งก็ไม่เกี่ยวกับความบกพร่องของวัสดุหรือการติดตั้ง แต่เกิดจากความติดขัดในการระบายของรางน้ำบนหลังคา ไม่ว่าจะเป็นรางน้ำเชิงชาย (รางน้ำฝนที่ติดอยู่รอบเชิงชาย) หรือรางน้ำตะเข้ ซึ่งรองรับน้ำฝนที่ไหลลงมาตามตะเข้ราง เมื่อน้ำฝนในรางเหล่านี้ระบายไม่ทันก็จะไหลล้นเข้าใต้กระเบื้องหลังคาและหยดลงในบ้านได้ ปัญหานี้มักเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ รางน้ำอุดตัน กับ รูปทรงหรือขนาดของรางน้ำไม่เหมาะกับการใช้งาน

การอุดตันของรางน้ำตะเข้และรางน้ำเชิงชายเป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบซึ่งอยู่บนหลังคาภายนอกบ้าน จึงมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้ รงนัก คราบสกปรกต่าง ๆ เข้าไปก่อตัวสะสมขัดขวางทางระบายน้ำจนเกิดอาการรางน้ำอุดตันได้ ดังนั้น เจ้าของบ้านจึงควรหมั่นกำจัดเศษวัสดุ หรือ คราบเหล่านี้ออกเสมอ ในส่วนของรางน้ำฝนอาจนำตะแกรงมาปิด ป้องกันใบไม้ หรือเลือกซื้อที่มีตะแกรงปิดใช้แทน

อย่างไรก็ตาม แม้จะปราศจากสิ่งอุดตัน แต่หากรางน้ำตะเข้ รางน้ำเชิงชาย มีขนาดเล็กแคบเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝน หรือมีตำแหน่งติดตั้งท่อระบายน้ำออกจากรางน้อยเกินไป ก็อาจระบายน้ำไม่ทันจนไหลล้นรั่วซึมเข้าบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น หากรูปทรงของรางมีพื้นที่รองรับน้ำได้น้อย จะทำให้น้ำฝนไหลกระเซ็นออกนอกรางไหลหยดเข้าบ้านได้เช่นกัน สำหรับเจ้าของบ้านที่ประสบปัญหาเช่นนี้ แนะนำให้เปลี่ยนรางน้ำใหม่โดยเลือกใช้รูปทรงและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางน้ำตะเข้ ควรเลือกชนิดที่ร่องรับน้ำลึกและป้องกันน้ำกระเซ็นออกนอกรางได้ดี สำหรับรางน้ำฝนควรมีจุดต่อท่อระบายน้ำตามระยะที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดความยาวของราง (แนะนำให้ปรึกษาวิศวกรเพื่อคำนวณขนาดและจำนวนท่อระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝน) จะให้ดีตัวรางน้ำฝนควรจะมีขอบด้านนอกต่ำกว่าระดับขอบด้านใน เผื่อกรณีน้ำฝนล้นรางระบายไม่ทัน น้ำจะไหลออกด้านนอกแทนที่จะไหลย้อนเข้าหลังคา (ยกเว้นรางน้ำฝนบางรุ่นซึ่งกำหนดทิศทางการไหลให้น้ำล้นออกทางด้านแคบของราง จึงสามารถออกแบบขอบรางด้านนอกให้สูงกว่าขอบด้านในได้)

Comments

comments