ผนังต่อเติมชิดแนวรั้วมีความชื้นแก้ปัญหาอย่างไร ?

แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาความชื้นจากดินและน้ำฝนที่ขังในร่องระหว่างผนังที่ชิดแนวรั้วบ้าน จนทำให้ผนังชื้น ขึ้นรา สีลากล่อน

การต่อเติมผนังบ้านจนชิดแนวรั้ว พบเห็นทั่วไปในบ้านเดี่ยวที่มีที่ดินไม่มาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตามกฎหมายควบคุมอาหาร ผนังอาคารที่เป็นผนังทึบจะต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. (หรือไม่น้อยกว่า 1 เมตร สำหรับบ้านในเขต กทม. ที่มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 300 ตารางเมตร) หากจะสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไรก็ตามการสร้างผนังอาคารชิดแนวรั้วมักเกิดปัญหาเรื่องความชื้นที่ผนังมีราขึ้น และสีลอก หรือกระเบื้องหลุดล่อนได้เนื่องจากน้ำฝนไหลเข้าไปขังในร่องระหว่างผนังกับรั้ว อีกทั้งผนังอิฐกับรั้วก็ไม่สามารถฉาบปูนปิดกันน้ำได้

การแก้ปัญหาในเบื้องต้นควรติดตั้ง Flashing

(สังกะสี/เมทัลชีท/สเตนเลส) พับเป็นตัวแอล ครอบยาวตลอดแนวระหว่างผนังกับรั้ว เพื่อป้องกันน้ำฝนไม่ให้เข้าไปในร่อง ในส่วนของผนังที่เกิดความชื้นควรรื้อกระเบื้องหรือลองสีที่พองและลอกส่อนออก จากนั้น สามารถเลือกแนวทางการแก้ไขได้ 2 วีธี

  1. ทาผนังด้วยสีอะครีลิกประเภทที่ยอมให้ความชื้นระเหยออกมาได้ (สีหายใจได้) ซึ่งต้องควบคู่กับการระบายอากาศที่ดีภายในบ้านด้วย
  2. ทาด้วยวัสดุกันซึมประเภทอีพ็อกซีสำหรับทาที่ผนังด้านในโดยเฉพาะ (หาซื้อได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากยังมีผลิตน้อยราย ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุกันซึมประเภทที่ทาด้านที่โดนความซึ้น) จากนั้นจึงทาสีภายในหรือปูกระเบื้องตกแต่างตามต้องการ

หากเป็นการทำพื้นและผนังใหม่ตั้งแต่ต้น ควรหล่อคอนกรีตพื้นและผนังเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนการทำบ่อน้ำ โดยผสมน้ำยากันซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตด้วย ความสูงของผนังที่หล่อความสูงอย่างน้อย 1 เมตรเพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมที่ผนังและลดปัญหาความซื้นจากดิน อย่างไรก็ตาม ความซื้นจากดินในช่องว่างระหว่างผนังและรั้วจะยังคงมีอยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น จึงควรหล่อผนังให้ห่างจากรั้วอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ทาวัสดุกันซึมที่ผนังด้านที่ติดกับรั้วได้ (ประสิทธิภาพการป้องกันความซื้นหรือกันซึมจะดีกว่าการทาที่ผนังด้านในบ้าน) ส่วนผนังที่เหลือ สามารถก่ออิฐตามความสูงที่ต้องการ และด้านบนของผนังให้ครอบปิดช่องว่างด้วย Flashing เพื่อป้องกันฝน

นอกจากนี้ในกรณีที่รั้วเป็นของบ้านเราและไม่ได้ใช้ร่วมกับใคร หรือในกรณีที่รั้วใช้ร่วมกันและเพื่อนบ้านอนุญาต ก็อาจจะทุบรั้วแล้วก่อผนังทึบขึ้นมาแทนที่รั้ว โดยผนังจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตที่ดินข้างเคียง ก็จะแก้ปัญหาช่องว่างและระหว่างผนังกับรั้วไปได้

โดยสรุปแล้วการสร้างผนังอาคารชิดรั้วมักจะต้องเจอปัญหาเรื่องน้ำและความชื้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการป้องกันและแก้ไข และอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 100% รวมถึงพื้นที่โดยรอบที่ดินซึ่งเป็นแนวท่อระบายน้ำ การต่อเติมอาหารทับแนวท่อระบายน้ำ จะทำให้มีฝาท่ออยู่ในบ้าน ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ โดยเฉาะหากส่วนต่อเติมมีช่องระบายอากาศน้อย ดังนั้นหากไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรสร้างผนังอาคารชิดแนวรั้ว ควรเว้นอย่างน้อย 50 ซม. หรือ 1 เมตรจสกแนวที่ดิน จะช่วยลดปัญหาเรื่องความชื้นที่ผนัง อีกทั้งยังถูกต้องตามกฎหมาย และผนังไม่ทับแนวท่อระบายน้ำใต้ดินซึ่งความเสี่ยงทั้งเรื่องกลิ่นและโอกาศในการรั่วซึมได้ในอนาคต

Comments

comments