การเทถนนคอนกรีตจำเป็นหรือไม่ต้องใช้เครื่องจี้คอนกรีต

การเทคอนกรีตไม่ว่าจะเป็น เสา คาน พื้น ฐานราก หรือ พื้นถนน มีความจำเป็นที่จะต้องอัดแน่นคอนกรีต แต่ถ้าเราไม่มีการอัดแน่นคอนกรีตก็จะมีผลทำให้เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจะมีกำลังอัดต่ำ, มีความพรุนสูง, มีความทึบน้ำต่ำ, มีแรงยึดเหนียวกับเหล็กต่ำ และผิวคอนกรีตเมื่อถอดแบบออกแล้วไม่สวย โดยวิธีการอัดแน่นคอนกรีตนั้นมีอยู่หลายวิธีดังนี้

  • การเขย่า (Vibration)
  • การเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugation)
  • การตำ (Rodding)
  • การกระทุ้ง (Tamping)

ในแต่ละวิธีก็มีเทคนิคย่อยออกเป็นหลายแบบซึ่งการจี้คอนกรีตที่ถามมานั้น ก็อยู่ในวิธีการเขย่า (Vibration) แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเลือกวิธีการอัดแน่นคอนกรีตควรจะต้องเหมาะสมกับ ส่วนผสมคอนกรีต สภาพการเท ความซับซ้อนของแบบหล่อ ความหนาแน่นของเหล็กเสริม และอื่นๆ ด้วยครับ  สำหรับการอัดแน่นคอนกรีตในการเทถนนโดยปกติจะใช้เครื่องจี้แบบ Inernal Vibrators และ Vibrating screed ร่วมกัน

วิธีการใช้งานเครื่องจี้แบบ Internal Vibrators ที่ถูกต้อง

  • จุ่มหัวจี้ลงไปในแนวดิ่งตลอดความลึกของคอนกรีตสด และทะลุผ่านถึงชั้นข้างใต้
  • จี้เขย่าให้ทั่วทั้งบริเวณด้วยระยะจี้ที่เหมาะสม ถ้าจี้นานเกินไปคอนกรีตจะเกิดการแยกตัว
  • เมื่อจี้เขย่าเสร็จแล้วควรดึงหัวจี้ขึ้นอย่างช้า ๆ เพื่อไม่ให้มีฟองอากาศขังอยู่ในเนื้อคอนกรีต (ประมาณ 7.5 ซม/วินาที)

Comments

comments