Category Archives: เรื่องน่ารู้

การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตในโครงสร้างโดยวิธีการเจาะแก่น

มีมาตรฐานในการทดสอบอย่างไรและมีเกณฑ์ประเมินคุณภาพคอนกรี […]

การเทถนนคอนกรีตจำเป็นหรือไม่ต้องใช้เครื่องจี้คอนกรีต

การเทคอนกรีตไม่ว่าจะเป็น เสา คาน พื้น ฐานราก หรือ พื้นถ […]

ผนังต่อเติมชิดแนวรั้วมีความชื้นแก้ปัญหาอย่างไร ?

แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาความชื้นจากดินและน้ำฝนที่ขังใ […]