แสดง 7 รายการ

– การเก็บสินค้าแผ่นพื้น HOLLOW CORE

1. พื้นที่สำหรับการกองเก็บต้องเรียบ แข็งแรง ไม่ทรุดตัว
2. ตำแหน่งการวางไม้หนอนต้องห่างจากปลายแผ่น ข้างละ 10-50ซม.
และห้ามเกิน 50ซม.
3. ไม้หนอนในแต่ละชั้นต้องวางตรงกันทุกชั้น ห้ามวางไม้หมอนเกินกว่า 2จุด
4. ไม้หนอนชั้นล่างสุดต้องมีลักษณะเป็นไม้สี่เหลี่ยม เพื่อการถ่ายเทน้ำหนัก
ได้ดี
5. แผ่นพื้นความหนา 6 และ8 ซม.ห้ามกองเก็บสูงเกินกว่า 10 ชั้น หรือ
ลดจำนวนชั้นการกองในกรณีพื้นที่ทรุดตัวง่าย

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

1.HOLLOW CORE 60×600 MM.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

2.HOLLOW CORE 70×600 MM.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

3.HOLLOW CORE 80×600 MM.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

4.HOLLOW CORE 100×1200 MM.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

5.HOLLOW CORE 120×1200 MM.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

6.HOLLOW CORE 150×1200 MM.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป

7.HOLLOW CORE 200×1200 MM.